Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Takster

Bomstasjonen på rv. 7 ved Brekkebygda mellom Sokna og Ørgenvika er automatisk og har kun hvitt eller grønt lyssignal. Dersom du har AutoPASS-avtale vil du få grønt lyssignal når AutoPASS-brikken blir registrert. Hvitt lyssignal betyr at faktura er sendt ut. Passerer du uten brikke, eller dersom AutoPASS-brikken ikke blir registrert, får du ikke lyssignal. 

Vegfinans Hallingporten AS er ikke utsteder av AutoPASS-brikker. Dersom du ønsker rabattavtale, men ikke har AutoPASS-brikke fra før, må du tegne AutoPASS-avtale med et annet bompengeselskap for å få tilsendt en brikke. Dette kan du gjøre her: Bestill brikke

Hvis du allerede har en AutoPASS-brikke, vil du automatisk få 20% rabatt på Hallingporten.

Takster fra og med 15. mai 2018

Vegfinans Hallingporten

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Rv. 7 Brekkebygda 78 62,40 157

Takster til 15. mai 2018

 

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Rabatt Pr. passering Pr. passering
0 % 70,00 175,00
10 % 63,00 157,50

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo. For at biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg må man ha en gyldig AutoPASS-avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Hallingporten AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 7 mellom Sokna og Ørgenvika. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert