Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Avtale

For å oppnå 10 % rabatt ved passering av bomstasjonen på rv. 7 ved Brekkebygda må du ha en gyldig AutoPASS-avtale. Vegfinans Hallingporten AS er ikke utsteder av AutoPASS-brikker, og du må derfor ha en AutoPASS-brikke fra et annet bompengeselskap for å få rabatt.

Jeg ønsker rabatt, men har ikke AutoPASS-avtale idag.

Du må tegne AutoPASS-avtale med et annet bompengeselskap som utsteder Autopass-brikker for å få rabatt når du passerer bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Hallingporten AS. På www.autopass.no finner du en oversikt over samtlige utstedere i Norge, eventuelt kan du inngå avtale med E18 Vestfold AS som utsteder AutoPASS-brikker og tilbyr etterskuddsfakturering av passeringer. 

Jeg har AutoPASS-avtale idag, men ønsker tilleggsavtale med Vegfinans Hallingporten.

Det er ikke nødvendig å tegne en tilleggsavtale med Vegfinans Hallingporten siden dette ikke vil gi høyere rabatt ved passering av bomstasjonen, men dersom du allikevel ønsker en tilleggsavtale kan det tegnes her. Passeringer i bomstasjonen på rv. 7 vil da komme på en egen faktura, passeringer i andre bomstasjoner vil faktureres av det selskapet som er utsteder av din AutoPASS-brikke.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Hallingporten AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 7 mellom Sokna og Ørgenvika. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert