Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Betaling

Det finnes flere måter å betale for dine bompasseringer. Vi anbefaler å tegne AutoPASS-avtale slik at du kun mottar en samlefaktura for alle passeringer du gjør i hele Norge, Sverige og Danmark.

Slik betaler du:

Alle med gyldig AutoPASS-avtale fra et annet selskap får automatisk 10% rabatt ved passering av bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Hallingporten AS. Passeringen vil komme på fakturaen fra det selskapet du har fått AutoPASS-brikke fra.

Kjør rett gjennom uten brikke og få tilsendt faktura etter passering.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Hallingporten AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 7 mellom Sokna og Ørgenvika. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert