Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Takster

Takster fra 20. mai 2022 klokka 12

Vegfinans Hallingporten

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Rv. 7 Brekkebygda 86 68,80 175

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale

Takster til 20. mai 2022 klokka 12

Vegfinans Hallingporten

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Rv. 7 Brekkebygda 78 62,40 157

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Hallingporten AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 7 mellom Sokna og Ørgenvika. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert